Voor wie?

 

Bij ons staan mensen met een beperking -jong en oud- centraal.
Ons dagactiviteitencentrum wil deze mensen zoveel mogelijk zinvolle dagbesteding bieden met respect voor elkaar en de natuur.
Op de Leidsche Hoeven creëren we een veilige en fijne plek om zinvolle dagbesteding te bieden.
Ons dagactiviteitencentrum is van christelijke signatuur, waarbij naastenliefde centraal staat. 
Ieder mens is een uniek schepsel van God, met zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen.
Deze Bijbelse waarden bepalen het gezicht van ons zorglandgoed. 
We vragen al onze cliënten en vrijwilligers deze uitgangspunten te onderschrijven.